.. II . . . ., . 26.

.. . . . ., . 26.

.. . . . ., . 27.

.. . . . ., . 30.

.. . . . ., . 30.

( ), . 7445 ( ), . 1, . 10, 12, 16, 18, 24, 26, 32, 16701672, 1674, 1679, 16921710, 1713, 1936, 2001, 2015.

(), . -24, -35, -37, -56, -59, -60, -62, -84.

Państwowy Archiwum Województwa Krakowskiego (Kraków): Regierung des GG, wiązką IIV ( ).

Archiwum Akt Nowych (Warszawa): III-3 (Landwirtschaftliche Zentralstelle. 19391944), N 370, 371; IIII (Regierung des GG), N 1347, 1350, 13511363, 1371; Komissar für die Behandlung feindlichen Vermögens im GG, N 1, 2, 7, 12, 41, 56, 59, 73, 74.

Archiwum Zakładu Historii Partii przy PZPR (Warszawa): sygn. 214-V (Niemieckie władze okupacyjne. 19391945. Der Gouverneur des Distrikt Warschau), N 1315; sygn. 202-I (Delegatura Rządu), na Kraj. Biuro prezydialne. Poczta do Rządu), N 58, 2935, 39, 40, 4345, 50; sygn. 202-II (Delegatura Rządu na Kraj. Departament spraw wewnętrznych), N 8, 11, 12; sygn. 202-III (Delegatura Rządu na Kraj. Departament informacji i pracy), N 5457; sygn. 202-V (Delegatura Rządu na Kraj. Departament przemysłu i handlu), N 2, 3; sygn. 202-VI (Delegatura Rządu na Kraj. Departament rolnictwa), N 13; sygn. 202-XIV (Delegatura Rządu na Kraj. Departament spraw zagranicznych), N 3; sygn. 202-XX (Delegatura Rządu na Kraj. Delegat rejonu Warszawa Południe), N 10; sygn. 327 (Agencja TASS. Wiadomości o sytuacji ekonomiczne-politycznej. 19441945), N 4153; sygn. 2031II (Armia Krajowa. Komenda Główna. Oddział II. Instrukcje, plany, korespondencje, dotyczające wywiadu przemysłowego i reorganizacji pzemysłu po wojnie. Biuro studiów Gospodarki Przemysłowej. Raporty szczególne. 19401944). N 2, 3, 4, 4748, 5052, 6567, 7173, 81.

Materiały i Dokumenty Wojskowego Instytutu Historycznego: teczka 71 (Statistische Reichsamt. Abteilung Ausland), rolka 97; t. 73 (Reichsministerium für die Rüstung und Kriegsproduktion) r. 180; t. 74 (Reichskomissar für die Festigung Deutschen Volks) r. 3; t. 77 (Oberkommando der Wehrmacht), r. 84, 616, 617, 618, 629, 630, 632; 633; t. 501 (Chef der Zivilverwaltung beim Heeresgruppenkommandos), r. 230.

,

, 19391944 .

Biuletyn gospodarczy 19421944 ( ).

Das Generalgouvernement, 1940, 1944.

Goniec Krakowski, 19391944 ( ).

Krakauer Zeitung, 19391944 ( ).

Kurier Częstochowski, 19391944 ( ).

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebieten (Verordnungsblatt für das Generalgouvernement), 19391944. Krakau.

Warschauer Zeitung, 19391944 ( ).

, . III. ., 1955.

.

, . 17. ., 19571961.

. , . 13. ., 1965.

Cyprian T. Glos ma prokurator. Warszawa, 1962.

Cyprian T., Sawicki J. Procesy wielkich zbrodniarzy wojennych w Polsce. Warszawa, 1949.

Cyprian T., Sawicki J. Sprawy polskie w Procesie Norymberskim. Poznań, 1956.

Cyprian T., Sawicki J. Przed Trybunałem świata (Refleksje, wspomnienia, dokumenty), cz. III. Warszawa, 1962.

Cyprian T., Sawicki J. Nieznana Norymberga. Dwanaście procesów norymberskich. Warszawa, 1965.

Das Urteil im IG Farben-Prozess Offenbach am Main, 1948.

Der Nürnberger Prozess. Aus den Protokollen, Dokumenten, und Materialien des Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd. 1, 2. Berlin, 1958.

Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Bd. IIX. Nürnberg, 1947.

Internationale military tribunal. Das Urteil von Nürnberg, 1946. München, 1961.

Majdanek. Rozprawa przed specjalnym sądem karnym w Lublinie. Lublin, 1945.

Sawicki J. Przed polskim prokuratorem. Dokumente i komentarze. Warszawa, 1968.

Siedem wyroków Najwyższego Trybunału Narodowego. Poznań, 1962.

. , 1960.

. 19441964. , 1964.

Batowski H. Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIXXX ww. Warszawa, 1964.

Bibliografia walki wyzwoleńczej narodu polskiego przeciw hitlerowskiemu okupantowi. 19391945. Warszawa, 1961.

Die Gütererzeugende Wirtschaft im GG. Krakau, 1942.

Die Landesbauerschaften in Zahlen. 19391940. Berlin, 1941.

Mały rocznik statystyczny. 1939. Warszawa, 1939.

Podatki bezpośrednie i opłaty w okresie okupacyjnym w Polsce. London, 1944.

Rocznik statystyczny. 19461947. Warszawa, 1947.

Straty kulturalne Warszawy. Warszawa, 1948.

Straty wojenne Polski w latach 19391945. Warszawa-Poznań, 1962. Wer finanziert den Krieg? Die kriegswirtschaftliche Mitwirkung der Banken. Wien, 1942.

Woermann E. Die europäische Ernährungswirtschaft in Zahlen, t. II. Berlin, 1944.

. . ., 1971.

ͳ- . , 1963.

- . 19411944 . . , 1965.

. . 19411944. ., 1963.

. ѻ. ., 1960.

! ! . . ., 1967.

Batalione Chłopskie na Lubelszczyźnie. 19401944. Żródła. Lublin, 1962.

Becker B. Das Devisenrecht des GG. Krakau, 1941.

Berenstein T. Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów. Warszawa, 1957.

Biuletyn Głównej Komisji badania zbrodni hitlerowskich. t. IXXIII. Warszawa, 19461971.

Die Vergangenheit warnt. Prag, 1961.

Deutsche Handelskammer für das GG. Sitzungen.. Berlin, 1941.

Eksterminacja ludności w Polsce. 19391945. Poznań, 1962.

Hitlerowski terror na wsi polskiej. 19391945. Warszawa, 1965.

Generalplan Ost. Przegląd zachodni, 1958, N 3.

Grabierz mienia polskiego na ziemiach zachodnich Rzeszypospolitej "wcielonych" do Rzeszy. 19391945. Wydawnictwo źródłowe. Poznań, 1969.

Komunikaty Dowództwa Głównego Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Warszawa, 1959.

H. Melies. Das Arbeitsrecht des GG. Krakau, 1943.

Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka. 19391945, t. III, Warszawa, 1970.

Oświadczenie w sprawie nieprzedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Główna Komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. Warszawa, 1968.

Picker H. Hitlerstischgespräche im Führerhauptquartier. 19411942. Bonn, 1951.

Piotrowski S. Dziennik Hansa Franka. Warszawa, 1957.

Piotrowski S. Proces Hansa Franka. Warszawa, 1970.

Polskie sity zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. IVI. Londyn, 19511954.

Pospieszalski K.M. Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce, cz. II. Generalna Gubernia Wydór dokumentów i próba syntezy. Poznań, 1958.

PPR. Kronika, 19421945, t. I. Warszawa, 1962.

Publicystyka konspiracyjna PPR. 19421945. Wybór artykułów, t. I. Warszawa, 1962; t. III, Warszawa, 1967.

Upaństwowienie i odbudowa przemysłu w Polsce. 19441948. Materiały źródłowe, t. I. Warszawa, 1967.

Weh A. Das Recht des GG. Krakau, 1940.

Zeszyty Majdanka, t. IV. Lublin, 1969.

Związek Walki Młodych. Materiały i Dokumenty. Warszawa, 1953.

,

. , , . ., 1965.

. . ., 1963.

Anders W. Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 19391946. Londyn, 1949.

Brzozowski St. Szkoła w konspiracji. Wspomnienia uczęstników tajnego nauczania. Warszawa, 1960.

Chustecki J. Byłem sołtysem w latach okupacji. Warszawa, 1960.

Dąbrowski E. Szlakiem Jędrusiów. Warszawa, 1966.

Dąbrowski E. Bez broni... Warszawa, 1969.

Fiderkiewicz A. Brzeziński. Wspomnienia. Warszawa, 1956.

Gizełła Z. Niemiecki nalot, cz. II. Poznań, 1946.

Gwiazdomorski J. Wspomnienia z Sachsenchausen. Dzieje uwięzienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6.XI.19399.II.1940. Kraków, 1964.

Jakóbiec J. Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna (. ).

Ivánka A. Wspomnienia skarbowca. 19271945. Warszawa, 1964.

Klukowski Z. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny. Lublin, 1958.

Landau L. Kronika lat wojny i okupacji, t. IIII. Warszawa, 19621963.

Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich. 19391945. Warszawa, 1962.

Pamiętniki robotników z czasów okupacji. Warszawa, 1948.

Raczyński E. W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego. 19391945. Londyn, 1960.

Sledziński. Ich komme aus Polen. Londyn, 1943.

Sperczyński W. Praca oświatowa w Wielkopolsce i na uchodźstwie w GG w okresie drugiej wojny światowej. Wspomnienia, fakty, dokumenty. Toruń, 1958.

Stryj F. W cieniu krematorium. Katowice, 1960.

Wspomnienia chłopów z lat 19391948, t. 14. Warszawa, 1970.

Wspomnienia dziennikarzy z okresu okupacji hitlerowskiej. Warszawa, 1970.

Wspomnienia warszawskich peperowców. 19391944. Warszawa, 1963.

Wyka K. Życie na niby. Szkice z lat 19391945. Warszawa, 1959.

Zaremba Z. Wojna i konspiracja. Londyn, 1957.

.. . ., 1949.

. ., 1962.

.. . ., 1951.

.. . ., 1967.

.. . ., 1971.

"" . , 1961.

. ( 1959 .). ., 1963.

.. . - . ., 1971.

. . ., 1953.

., . . , 1961.

.. . ., 1965.

.., .. . ., 1970.

. . ., 1967.

. . , 1961.

.. . ., 1967.

, . IVI. ., 19601965.

л, . II, 19391945. ., 1962.

, . III. ., 1958.

. . ., 1957.

.. (19391945). , 1961.

.. 1944 . , 1970, 3.

- . ., 1965.

.. ( ). , 1965, 3.

.. - 1939 . . ., 1966.

.. , . " " - . ., 1967.

.. . , - - . ., 1968.

.. . - . ., 1969.

., . . ., 1968.

. 1939 1945. ., 1968.

. ., 1959.

19391945. ., 1956.

.. . . . ., 1960.

.. . 19391941. ., 1963.

. 1944. , 3, 1970.

1939. . ., 1961.

. . 19401945. , 1960.

. . ., 1948.

.. . - , 1961, 6.

.. - . , 1966.

.. . ., 1958.

.. . ., 1963.

.. - . . , . II. , 46, , 3. , 1966.

.. . ., 1955.

Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim. 19411945. Kraków, 1964.

Bartoszewski W. Organizacja Małego Sabotażu Wawer. Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej, t. X. Warszawa, 1966.

Bartoszewski W. Palmiry. 19401941. Warszawa, 1959.

Berenstein T. O Handlowym Towarzystwie Włókienniczym w Generalnej Guberni. 19401944. Biuletyn Żydowskiego instytutu historycznego, 1961, N 38.

Berenstein T. O podłożu gospodarczym sporów między władzami administracyjnymi i policyjnymi w GG 19391944. Biuletyn Żydowskiego instytutu historycznego, 1965, N 53.

Berenstein T., Rutkowski A. Niemiecka administracja na ziemiach polskich. Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej, 1962, t. VI.

Brustin-Berenstein T. O niektórych zagadnieniach gospodarczych w tzw. Generalnej Guberni w Dzienniku Franka. Biuletyn Żydowskiego instytutu historycznego, 1954, N 910.

Berenstein T., Rutkowski A. Pomoc Żydom w Polsce. 19391944. Warszawa, 1965.

Bronstein Sz. Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Wroclaw Warszawa Kraków, 1963.

Broszat M. Nationalsozialistische Polenpolitik. Stuttgart, 1961.

Broszat M. 200 Jahre deutsche Polenpolitik. München, 1963.

Cyprian T., Sawicki E. Nie oszczędzać Polski! Warszawa, 1962.

Das Generalgouvernement. Seine Verwaltung und seine Wirtschaft, Krakau, 1943.

Datner Sz. Las sprawiedliwych. Warszawa, 1968.

Drozdowski M. Polityka gospodarcza rządu polskiego. 19361938. Warszawa, 1963.

Drozdowski M. Klasa robotnicza Warszawy. 19181939. Warszawa, 1968.

Duraczyński E. Stosunki w kierownictwie podziemia Londyńskiego. 19391943. Warszawa, 1966.

Dzendzel H. Stosunek W. Witosa do Niemców w latach 19391945. Roczniki dziejów ruchu ludowego, 1963, N 5.

Eichholtz D. Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft. 19391945. Bd. I, 19391941. Berlin, 1969.

Ein Jahr Aufbauarbeit im Distrikt Krakau, Krakau, 1940.

Eisenbach A. Niemiecka polityka zagłady Żydów. Warszawa, 1961.

Goguel R. Uber die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler am Okkupationsregime in Polen im zweiten Weltkrieg, untersucht an drei Institutionen der deutschen Ostforschung. Dissertation. Berlin, 1964 ( ).

Gołębiowski J.W. Walka PPR o nacjonalizację przemysłu. Warszawa, 1961.

Gollert F. Zwei Jahre Aufbauarbeit im Distrikt Warschau. Warschau, 1941.

Gollert F. Warschau unter deutschen Herrschaft. Krakau, 1942.

Grabska W. Ekonomiczna ekspansja Niemiec na Wschód w latach 18701939. Wrocław Warszawa Kraków, 1964.

Gradowski R. Polska 19181939. Niektóre zagadnienia kapitalizmu monopolistycznego. Warszawa, 1959.

Góra W. PPR w walce o podział ziemi obszarniczej. 19441945. Warszawa, 1962.

Gumkowski J., Leszczyński K. Okupacja hitlerowska w Polsce. Warszawa, 1963.

Herzog L. Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce w latach 19391941. Wojskowy przegląd historyczny, 1961, N 4; 1962, N 1.

Herzog L. Czy Hitler chciał utworzyć buforowe państewko polskie. Wojskowy przegląd historyczny, 1962, N 4.

Herzog L, Radziwończyk K- Walka zbrojna narodu polskiego pod okupacją hitlerowską w świetle dokumentów Wehrmachtu. Wojskowy przegląd historyczny, 1966, N 4.

Herzog R. Grundzüge der deutschen Besatzüngsverwaltung in den Ost- und Süd-ost-europäischen Ländern während des zweiten Weltkrieges. Tübingen, 1955.

Hillebrandt B. Działania Gwardii i Armii Ludowej na Kielecczyźnie. Warszawa, 1962.

Hrabar R. Hitlerowski rabunek dzieci polskich. Uprawadzanie i germa-nizowanie dzieci polskich w latach 19391945. Katowice, 1960.

Hrabar R. Jakim prawem. Katowice, 1962.

Jaros J. Organizacja władz górniczych. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. V. Wroclaw Warszawa Kraków, 1960.

Jastrzębowski W. Gospodarka niemiecka w Polsce. 19391944. Warszawa, 1946.

Kacperska J. Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji. Warszawa, 1948.

Kamiński A. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego. Poznań, 1964.

Karpiński Z. Losy złota polskiego podczas Drugiej wojny światowej. Warszawa, 1958.

Karpiński Z., Kostrowski M. Bank Polski, 19391951. Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej, 1962, t. VI.

Kłosiński T. Polityka przemysłowa okupanta w Generalnej Guberni. Poznań, 1947.

Klukowski Z. Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie. Warszawa, 1947.

Kowalenko W. Tajny uniwersytet ziem zachodnich Uniwersytet Poznański. 19401945. Poznań, 1961.

Kostrowicka J., Landau Z., Tomaszewski J. Historia gospodarcza Polski XIXXX ww. Warszawa, 1960.

Kraków pod rządami wroga. 19391945. Kraków, 1946.

Krannhals H. Der Warschauer Aufstand. 1944. Frankfurt am Main, 1962.

Krausnik H. Hitler und die Morden in Polen. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1963, N 2.

Ku prawdziwej historii. Kultura, IX.1965 (N 3738) ( . ..).

Kudyba . Die strukturelle Veränderung der polnischen Wirtschaft während der Besatzungszeit. 19391944. Bonn, 1950.

Kułakowski T. Hitlerowska polityka eksterminacji kulturalnej. Warszawa. 1955.

Kułakowski T. Gdyby Hitler zwyciężył..? Warszawa, 1960.

Landau Z., Tomaszewski J. Bank Handlowy w Warszawie SA. Przegląd historyczny, 1969, N 3.

Liebfeld A. Kruppowie. Dzieje czterech pokoleń. Warszawa, 1962.

Liegt Polen noch in Europa? Gissen, 1961.

Madajczyk Cz. Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Warszawa, 1961.

Madajczyk Cz. Cele wojenne Rzeszy po podboju Polski. Wojskowy

przegląd historyczny, 1964, N 4.

Madajczyk Cz. Sipo i SD o polityce okupacyjnej w Polsce. Dzieje najnowsze, 1969, N 1.

Madajczyk Cz. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. III. Warszawa, 1970.

Malinowski M., Pawłowicz J., Poterański W., Przygoński A., Wilusz M. Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. Warszawa, 1964.

Marczewski J. Podstawowe dyrektywy hitlerowskiej polityki okupacyjnej w sprawie polskiej. Przegląd zachodni, 1967, N 2.

Markiewicz J. Odpowiedzialność zbiorowa ludności polskiej powiatu bilgorajskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa, 1958.

Mark B. Walka i zagłada warszawskiego getta, Warszawa, 1959.

Mitward A.S. Die deutsche Kriegswirtschaft. 19391945. Stuttgart, 1966.

Moszyński R., Policha L. Lublin w okresie okupacji. 19391944. Lublin, 1964.

Nawrocki S. Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarządu wojskowego. Poznań, 1966.

O probiernie niemieckim. Warszawa, 1962.

Osteuropa Handbuch Polen. Köln, 1959.

Pawłowicz J. Z działalności konspiracyjnej KRN. Warszawa, 1961.

Pietrzykowski J. Hitlerowcy w Częstochowie w latach 19391945. Poznań, 1959.

Piotrowski S. Misja O. Globocnika. Sprawozdania o wynikach finansowych zagłady Żydów w Polsce. Warszawa. 1949.

Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna Polski. 18641945, t. III, okres 19391945. Londyn, i960.

Polen, Deutschland und die Oder Neisse Grenze. Berlin, 1959.

PPR w walce o niepodległość i władze ludu. Materiały sesji naukowej poświęconej XX rocznicy powstania PPR, obradującej w Warszawie 1415 czerwca 1962 . Warszawa, 1963.

Poterański W. Warszawskie getto. W 25-lecie walki zbrojnej w getcie w 1943 . Warszawa, 1968.

Prel du M. Das deutsche Generalgouvernement Polen. Krakau, 1940.

Prel du M. Das Generalgouvernement. Würzburg, 1942.

Problemy wojny i okupacji hitlerowskiej 19391944. Zbiór artykułów. Warszawa, 1969.

Radandt H. Deutsche Monopole raubten polnisches Erdöl. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, T. 2. Berlin, 1960.

Radziwónczyk K. Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce. 22.VI.1941 wiosna 1944. Wojskowy przegląd historyczny, 1962, N 4.

Radziwónczyk K. Zagrożenie bezpieczeństwa w GG i udział Wehrmachtu w walce z polskim ruchem partyzanckim. Wiosna-lato 1944 . Wojskowy przegląd historyczny, 1964, N 4.

Radziwónczyk K. Akcja Tannenberg Grup Operacyjnych Sipo i SD w Polsce jesienią 1939 . Wojskowy przegląd historyczny, 1966, N 5.

Radziwńnczyk K. Plany polityczne III Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w okresie od 1 września do 25 października 1939. Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej, t. XII. Warszawa, 1968.

Rawski T., Stąpor Z., Zamojski J. Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w latach 19391945. Warszawa, 1963.

Rek T. Ludowcy w akcji Zegota. Roczniki dziejów ruchu ludowego, 1967, N 9.

Roos H. Die Geschichte der polnischen Nation. 19161960. Stuttgart, 1961.

Schimiizek S. Przeciwko fałszerstwom. Warszawa, 1906.

Seeber E. Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft. Die Deportation und Ausbeutung polnischer Bürger unter besonderer Berücksichtigung der Lage der Arbeiter aus dem sog. GG (19391945). Berlin, 1964.

Seraphim, P. Die Wirtschaftsstruktur des Generalgouvernements. Krakau, 1941.

Serwański E. Okupacja hitlerowska w Polsce. Materiały odczytów. Warszawa Poznań, 1962.

Sierant P. O wysiedleniach w dystrykcie krakowskim. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne, zesz. 19. Kraków, 1966.

Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego. 19391945. Materiały. Warszawa, 1961.

Skalniak F. Bank Emisyjny jako narzędzie finansowania potrzeb wojennych hitlerowskiego okupanta. Wiadomości Narodowego Banku Polskiego, 1965, N 5.

Skalniak F. Bank Emisyjny w Polsce. 19391945. Warszawa, 1966.

Skarżyński A. Polityczne przyczyny powstania Warszawskiego. Warszawa, 1964.

Skubiszewski K. Pieniądz na terytorium okupowanym. Poznań, 1960.

Sobczak J. Hitlerowskie przesiedlenia ludności niemieckiej w dobie II wojny światowej. Poznań, 1966.

Sosnowski K. Dziecko w systemie hitlerowskim. Warszawa, 1962.

Streng H. Die Landwirtschaft im Generalgouvernement. Tübingen, 1955.

Sulewski W. Z frontu tajnego nauczania. Warszawa, 1966.

Sulewski W. Lasy w ogniu. Zamojszczyzna 19391944. Warszawa, 1962.

Szreter T. Gospodarka surowcowa w GG w latach 19401944. Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa, t. VI. Wroclaw Warszawa Kraków, 1963.

Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą 2ydom. 19391945. Kraków, 1966.

Thomas G. Die Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft (19181943/45). Boppard am Rhein, 1966.

Turlejska M. Przyczynek do niemieckich planów wobec Polski. Dwa dokumenty Auswärtiges Amtu. Wojskowy przegląd historyczny, 1965, N 3.

Turlejska M. Prawda i fikcje. Wrzesień 1939 grudzień 1941. Warszawa, 1966.

Urbańczyk S. Uniwersytet za kolczastym drutem (Sacnsenhausen Dachau). Kraków, 1946.

Wilczewski B. Problemy gospodarcze województwa Lubelskiego. Rocznik Lubelski, t. II. Lublin, 1959.

Wnuk J., Radomska H. Dzieci polskie oskarżają. Warszawa, 1961.

Wycech Cz. Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 19391944. Warszawa, 1964.

Zaborowski J., Poznański S. Sonderaktion Krakau. Warszawa, 1964. Zbrodnie hitlerowskie na dzieciach i młodzieży polskiej. 19391945. Warszawa, 1969.

Zgrzywa S. Gmina Stary Zamość. 19391944. Lublin, 1964.

Zieńkowski L. Dochód narodowy Polski. 19371960. Warszawa, 1963. Z najnowszych dziejów Polski. 19391947. Warszawa, 1951.

 
.
© 2024 . .
.
| | |